mapNaša lokacija
Provjeri na karti
mapSvagdanje mise u 7h
Nedjeljne mise u 9:45h i 11h

Oltar Majke Božje od Sedam Žalosti

Oltar Majke Božje od Sedam Žalosti, mramorni
Autor: Leonardo Pacassi, 1696.

Supedanej je povišen za dvije mramorne stube oblih bridova, boje trule višnje, u različitim nijansama. Ploča supedaneja ukrašena je višebojnom mramornom inkrustacijom unutar pravokutnika. U sredini je ružičastožuta rozeta, a sa strane dva ljubičasta kruga i do njih dva tamnozelena, manja. Okolo tih likova su mrlje koje ispunjaju prostore između bijelih obrisa oko likova i obruba ploče.

Menza je u obliku sarkofaga sa sve tri strane ukrašena višebojnom geometrijskom inkrustacijom. Na stipesu su tri velika istaknuta, po rubovima stupnjevito izbočena, višekutna medaljona. Sa sve četiri strane kvadrata izlaze ispupčenja u obliku donjeg dijela srca. Dva crvena medaljona i jedan tamnozeleni prate bijeli obrisi podloge, a međuprostori su ispunjeni mrljama od sivoga zrnastog mramora. Okomiti prostori između medaljona ispunjeni su dvama crnim većim krugovima i jednim žutim manjim krugom. Menza je odvojena od supedaneja povećim donjim međašnim profilom koji se nastavlja i iznad podnožja oltara. Po gornjem rubu menze prelazi gornji međašni profil koji se nastavlja i u podnožju. Podnožje se postupno uvlači od menze prema zidu, površine za uklade ispunjene su višebojnim mramornim geometrijskim inkrustacijama koje ponavljaju umanjen ukrasni motiv stipesa. Donji je profil u prvom sloju plošan, u drugom se uvlači, najprije konkavno-konveksno, a potom opet konkavno.

Gornji profil je oštrobrid i stupnjevito ispupčen. Nad menzom nema postolja za svijećnjake. Glavnina je vog.oravno podijeljena na predelu i prostor za nišu u kojoj je kip Zalosne Gospe. Bočne su strane flankirane stupovima koji stoje na podlošcima do gornjeg ruba predele. Podlošci prate tlocrt podnožja. Međašni su im profili jednaki kao na podnožju, ali su raznobojni. Naime, profili podloška za crni stup su crni, a za ružičasti su boje višnje. Inkrustirani ukrasi plastično su izvučeni prema van, u prvim dvama sa strane glavnin~ su likovi svetaca. Nad menzom je prizmatičan podložak kipa Zalosne Gospe, naknadnodostavljen 1881. godine kao zavjetni dar Natalije Dobrović, za venecijanskog kipara Augusta Benvenuttia. Na tom je mjestu prije stajao drveni kip Gospe. Okvir niše također je Benevuttiev rad. Oko toga su okvira još ostaci staroga s mramornim inkrustacijama, ostaci ovala, krugova i mrlja. Nad nišom lebde dva anđela, a namjesto zaglavnog kamena je kruna.

Bočne su strane oltara uske. Uza zid su lezene s korintskim kapitelnim završecima. Ispred su postavljeni stupovi od ružičastoga i crnog mramora. Počivaju na tankim pločama, baza ima torus i trohilus, debla imaju blagi entazis i suzuju se oko oblog prstena, a završavaju koritskim kompozitnim kapitelima. U dva sloja su naizmjence poredani akantovi listovi, odozgo biserni niz, kimation i naposljetku volute.

Stupovi nose arhitrav prelomljen nad glavninom tako da glavninu vodoravno završava jedino vijenac arhitrava koji preko nje prelazi na drugu stranu. Donji profil arhitrava stupnjevito se izbočuje, friz je obložen crnim i ružičastim mramorom, a vijenac je u dva sloja. Donji sloj konkavno-konveksno izlazi van, potom su konzolice i višepruto profilirana preklada. Vijenac se izvija nad stupovima i tako stvara izlomljenu, nemirnu sliku.

 

Atika je smještena između dvaju oblih segmenata, profilacija joj je jednaka kao na vijencu. Na segmentima leže krilati anđeli uge kose i ruku sklopljenih za molitvu. U sredini atike je velika ovalna plastična dekoracija. Glave anđela su u gustim, povećim, hrapavo obrađenim oblacima. U sredini je simetrično uvijen ružičasti akant, a ponad njega u oblacima i među zrakama golub, simbol Duha Svetoga. Sa strane plastične kompozicije su valute s lišćem i profilacijom vijenca. Sa strane oltara krilne su valute plošn0 postavljene uza zid. Počivaju na konzolnim istakama, gore su uske, a dolje se šire i pretvaraju u bujan crni akantov list. Međuprostor je ispunjen žutim mramorom.

Misao

"Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojemu smo spašeni i oslobođeni."

Nadolazeća slavlja

Trenutno nema nadolazećih slavlja.

Dođite u katedralu...

Katedrala je otvorena za javnost:

Od ponedjeljka do petka - 06h do 17h

Subotom - od 06h do 12h

Nedjeljom - od 09h do 13h

Napomena: U lipnju, srpnju i kolovozu katedrala je otvorena za javnost od ponedjeljka do subote od 06h do 19h, a nedjeljom od 09h do 18h.

Raspored bogoslužja i zajednica

Dnevna sv. Misa (s kratkom propovijedi) - od ponedjeljka do subote u 07:00h ujutro.
Krunica - u 06:30h ujutro.
Klanjanje - ponedjeljkom od 07:30h ujutro do 17:50h popodne (od 17h zajedničko).
Biblijska zajednica - ponedjeljkom u 18:30h u prostorima katedrale.

Napomena: Biblijska zajednica će imati zadnji susret 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu. Zadnje klanjanje održat će se 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu.

Nedjeljna Sv. Misa na talijanskom jeziku - u 09:45h (na velike blagdane u 09:30h)
Nedjeljna Sv. Misa - u 11:00h

ISPOVIJED
od ponedjeljka do subota od 07:30h do 9h
svaki dan popodne i nedjeljom - na upit

Duhovni razgovori - na upit

holy bible