mapNaša lokacija
Provjeri na karti
mapSvagdanje mise u 7h
Nedjeljne mise u 9:45h i 11h

Oltar sv. Ivana Nepomuka

Oltar Sv. Ivana Nepomuka, mramorni, 1771, kapela uz jugoistočni zid

Supedanej je postavljen na dvije stube od ružičastog mramora, tupo podrezanih uglova kojima vrhovi zupčasto strše prema van. Ploča je ukrašena mramornom višebojnom inkrustacijom. Ornament je geometrijski ("mendule"), sastavljen je od bijelih, sivih i ružičastih rombova u sivu pačetvorinastom okviru. Podnožje oltara je od ružičastog mramora i seže do druge stube supedaneja. Iznad podnožja je sivi donji međašni profil. U donjem je sloju ravan, a u gornjem konkavno-konveksan. Taj se profil nastavlja po donjem rubu menze i naglašava vodoravnu razdiobu kompozicije oltara. Tlocrt je od menze stupnjevito uvučen prema zidnoj stijeni. Podnožje je oltara izlomljeno, u bijelim okvirima prve i druge cezure su crvene uklade, na uglovima konkavno podrezane i optočene žlijebom u samom okviru. Krajnji prizmatični dio podnožja ima okvir kojemu je profilacija konkavtta, a preko ljubičaste uklade reljefni je grb obitelji Benzoni. Stit je u obliku rokoko-kartuše, asimetrično zavijen udesno, a grb je optočen zavojnicama iznad kojih su niske kapice. Na dnu je ruža i lišće. U polju štita dvoglavi je orao okomito presječen stupom u sredini kojega je manji štit podijeljen na dva polja. U gornjem je polju lav, a u donjem krzno protkana hermelinom.

Iznad podnožja je gornji sivi međašni profil koji se nastavlja i po gornjem rubu menze i stvara drugu vodoravnu cezuru.

Stipes je od bijeloga, reljefno raskošno obrađena kararskog mramora. Sa strana su rokoko-valute ukrašene profilima, zavojnicama, kapicama, rocailleima i cvijetnim ukrasima. Valute su u gornjem dijelu jače i sužavaju se prema dolje, a time se sužava i linija stipesa. U sredini je reljefna kompozicija koja prikazuje bacanje Sv. Ivana Nepomuka u Vltavu.

Iznad podnožja oltara podlošci su za stupove obrađeni jednako kao i podnožje, a prate liniju njegova tlocrta. Podlošci imaju donji i gornji međašni profil. Donji je isprva ravan, potom udubljen, a gornji je udubljen pa višeprut. Uklade odgovaraju ukladama podnožja kao i njihova okvirna profilacija. Iznad ploče menze dva su ružičasta postolja za svijećnjake, a u sredini je tabernakul u obliku prizmatična siva ormarića kojemu je pročelje ukrašeno razvedenim valutama koje su po rubu ukrašene zavojnicama, rocailleima i lisnatim ukrasima. Kutovi koje tvore raširene valute i okvir vrata, ispunjeni su trokutastim ružičastim mramornim inkrustacijama, kojima je ukrašen i okvir vrata i predio ispod luka. Otvor za vratašca svetohraništa pačetvorinast je, a u gornjem dijelu izvijen u luk. Vrata su od pozlaćena bakra, reljefno iskucana. Nedostaje križ s raspelom. Dolje je stjenovita Golgota, iznad su oblaci, a oko ključanice je iskucano srce s bujnom krunom.

Gornji rub tabernakula jednostavno je profiliran, blago se nadlučuje iznad vrata i optače ormarić. Na vrhu su sa strane stilizirane gomile oblaka i dva malena anđela sa svijećnjacima.

Glavnina oltara podijeljena je okomito na središnji dio i bočne dijelove. U središnjem je dijelu namjesto pale reljefno oblikovan baldahin od tamnosivog mramora, ukrašen po rubu imitacijom zlatnih resa. Baldahin počinje od vrha luka, spušta se sa strana, tu ga pridržavaju anđeoske glavice, odatle u naborima pada do sama tabernakula. U sredinu je uklopljen žuti okvir ojačan na uglovima i lučno izvijen na gornjoj strani. Uokvirena uljena slika prikazuje Sv. Ivana Nepomuka na odru. S dvije strane okvir pridržavaju dva anđela ukomponirana u oblake. Ispod te kompozicije naziru se uglovi okvira za palu pa se stvara dojam da je baldahin prebačen preko postojeće pale.

Na bočnim su stranama oltara stupovi postavljeni sa strana uglata, u sredini prelomljena stupa. Baze stupova počivaju na tankoj ploči, imaju torus i trohilus, deblo je monolitno od crvenog mramora, a prema gornjem prstenu tek malo suženo. Kapitel je kompozitni korintski, maslinovi listovi su naizmjence postavljeni u dva reda, a ponad njih su valute i jajčani niz. Između stupova je stub trokutna presjeka, baza mu je jednaka profila kao i baze stupova. Prijelom baze stuba sraz je dvaju u kut postavljenih uskih ploča od bijelog mramora s crvenim kapitelnim završecima jonskih obrisa. Na stupovima i stubu počiva arhitrav. Donji je profil stupnjevito izvučen u tri sloja, friz je bez ukrasa obložen crvenim mramorom, a završni vijenac snažno strši prema van.

On je u donjemu, podosta širokom sloju izbočen, dok mu se preklada oštrih profila izvija ponad stupova. Taj se završni vijenac nastavlja iznad glavnine, nespretno se izvija ne bi li stvorio mjesta zaglavnu kamenu koji je izgubio konstruktivnu namjenu i poprimio izgled bogata akantna ukrasa. Taj ispupčen luk nije u skladu s koncepcijom glavnine i bočnih strana oltara. Sa strane oltara su na podlošcima kipovi Sv. Joakima i Sv. Ane.

Atika je postavljena između dviju voluta na hrptu kojih sjede anđeli. Središnji je dio atike poput okvira od kararskog mramora u središtu kojega je lik Krista koji u ruci drži srce. Okvir je reljefno ukrašen zavojnicama i rocailleima. Sa strana atike spuštaju se volute koje se pužasto uvijaju nad prvim stupovima. Volute su ukrašene zavojnicama, rocailleima i stručcima ruža koje vise prema dolje. Iznad atike je vijenac, u donjem dijelu izbočen, a potom postupno izlazi prema van i izvija se nad počecima voluta. U sredini se lučno izbočuje. Nad lukom je plitki atički završetak u obliku rocaillea.

OLTARNA PALA

Smrt Sv. Ivana Nepomuka, ulje na platnu, (85 x 65)
Autor: Julije de Benzoni, riječki patricij, prije 1770.

Na odru presvučenu crvenom tkaninom leži u svećeničkom ruhu, ogrnut krznom, Sv. Ivan Nepomuk glave uzdignute na velikom crvenom jastuku. lnkarnat je sivkastožut; u sklopljenim rukama svetac drži raspelo. Cijela je kompozicija slike vodoravna. Lik sveca je ponešto ukočen i stvara u gornjem dijelu dijagonalu. U desnom je uglu skupljena zavjesa koju pridržava anđeo. U lijevom su uglu dva anđelića koja nose palminu grančicu i lovorov vijenac, simbole mučeništva i svetosti. Slika je vjerojatno rađena prema grafičkom predlošku. Boje sl! zagasite i nema snažnijih kolorističkih naglasaka. Dar je to Ludovike de Benzoni, autorove majke, oko 1770. godine.

PLASTIKA

Kip Sv. joakima, desna strana oltara, sivkastobijeli mramor

Sv. Joakim na okrugloj ploči, desna mu je noga blago savijena u koljenu, na lijevoj čvrsto stoji. Linije nabora plašta i donje halje padaju mirno i prate obrise tijela. Svetac u desnoj ruci drži košaricu s golubovima, a lijeva je ruka spuštena niz tijelo. Glava, obrasla bradom i kovrčavom kosom, uzdignuta je u molitvi. Cijeli je kip kompozicijski zatvoren, tijelo je izduženo i uspravno bez izvanjskih znakova unutarnjeg zbivanja.

Kip Sv. Ane, lijeva strana oltara, sivkastobijeli mramor

Svetica na okrugloj ploči, lijeve izbačene noge. Obuvena je u sandale. Preko donje haljine, koja pada niz tijelo u plitkim naborima, zagrnut je velik plašt koji joj pokriva glavu do čela, a prebačen je preko lijeve ruke u kojoj Sv. Ana drži otvorenu knjigu. Desna je ruka spuštena niz tijelo. Pogled svetice usmjeren je na knjigu, lice je mirno, pažnja je usredotočena na štivo. Kompozicija je zatvorena, jače plastične naglaske tvore nabori plašta oko lijeve ruke i uz lijevu nogu.

Reljef s prikazom Bacanja Sv. Ivana Nepomuka u Vltavu, ploča na stipesu, bijeli mramor

Preko cijele ploče postavljen je most. Ispod pet lukova teče u bujici Vltava. Na mostu su vojnici s kacigama rimskih mornara, oni bacaju svečevo tijelo u vodu. Dvojica sastrane promatraju bujicu i drže uže, a srednji rukama drži svečev trup. U drugom su planu dva vojnika, jedan drži baklju, drugi koplje. Ta je skupina postavljena u središte reljefa, djeluje klasicistički, jedino se izdvaja savijeno tijelo sveca. Likovi nisu sudionici drame, već statisti. Na desnoj je strani reljefa utvrda s okolnim kućama, lijevo je stablo i nekoliko kuća. Veličina mosta, utvrde i okolnih kuća nestvarna je i naivna u usporedbi s likovima na mostu.

Reljef s prikazom anđela u oblacima, ispod okvira za sliku, apliciran na baldahin, bijeli mramor

Anđeli su prikazani kao malena djeca; ispruženih ruku i raširenih krila spokojno sjede na hrptu valute. Tijela anđela obrađena su prirodno, glave su jednako oblikovane kao i glave anđela na reljefu ispod slike.

Lik Srca Isusova, u okviru atike, bijeli mramor

 

Krist je prikazan do struka, postavljen je frontalno i mirno, u rukama drži srce obrubljeno pramenom zraka. Ispod lika su po rubovima blago nabrani plitki oblaci.

Misao

"Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojemu smo spašeni i oslobođeni."

Nadolazeća slavlja

Trenutno nema nadolazećih slavlja.

Dođite u katedralu...

Katedrala je otvorena za javnost:

Od ponedjeljka do petka - 06h do 17h

Subotom - od 06h do 12h

Nedjeljom - od 09h do 13h

Napomena: U lipnju, srpnju i kolovozu katedrala je otvorena za javnost od ponedjeljka do subote od 06h do 19h, a nedjeljom od 09h do 18h.

Raspored bogoslužja i zajednica

Dnevna sv. Misa (s kratkom propovijedi) - od ponedjeljka do subote u 07:00h ujutro.
Krunica - u 06:30h ujutro.
Klanjanje - ponedjeljkom od 07:30h ujutro do 17:50h popodne (od 17h zajedničko).
Biblijska zajednica - ponedjeljkom u 18:30h u prostorima katedrale.

Napomena: Biblijska zajednica će imati zadnji susret 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu. Zadnje klanjanje održat će se 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu.

Nedjeljna Sv. Misa na talijanskom jeziku - u 09:45h (na velike blagdane u 09:30h)
Nedjeljna Sv. Misa - u 11:00h

ISPOVIJED
od ponedjeljka do subota od 07:30h do 9h
svaki dan popodne i nedjeljom - na upit

Duhovni razgovori - na upit

holy bible