mapNaša lokacija
Provjeri na karti
mapSvagdanje mise u 7h
Nedjeljne mise u 9:45h i 11h

Glavni oltar

Glavni oltar, mramorni,
Autor: Pasquale Lazzarini, 1717.

Oltar je postavljen na širok podij povišen za jednu ružičastu mramornu stubu. Ona je na rubovima zaobljena. Površina je pokrivena mramornom inkrustacijom od crnih, bijelih i ružičastih rombova ("mendule"), koji stvaraju živu igru oblika. Supedanej je podignut na jednu stubu od svijetloružičasta mramora s pačetvorinastim ukrasom u sredini. Na crnoj su ploči inkrustirane akantne vijuge koje se spajaju u središnjem čvoru.

Menza je poput sarkofaga. Od podnožja se uvlači crn mramorni međašni profil koji završava kod vrata ophoda. U donjem je sloju plošan, a zatim se postupno uvlači dvama konkavno-konveksnim profilima. Stipes je višebojno ukrašen. Sa strana su dvije lezene u čiji profil je inkrustirana duguljasta ploča, a na nju je nanesen relje anđela koji moli stojeći na oblaku. U sredini stipesa je okrugao medaljon s emblemom isusovačkog reda. Na ljubičastom je krugu inkrustirano plastično srce s trima crnim jezičcima, a pored njega simbol Kristova imena, IHS s križem. Oko kruga je konveksan žuti kolobar od kojega se na crvenoj podlozi rasprostiru zrakasti jezičci. S obje su strane medaljona na bijeloj izbočenoj podlozi crveni rombovi s crvenim točkama u kutovima. Ostali je dio ispunjen ljubičastim mrljama. Bočne su strane menze od crnog mramora s inkrustiranom žutom akantnom dekoracijom, postavljenom ispod i iznad zavojnica koje u sredini polja tvore križ. Iznad menze je gornji međašni profil koji je niži od gornjeg profila podnožja.

Podnožje oltara tvore dva uska prizmatična pilastra na kojima ne počivaju stupovi, već dva kipa anđela, jedan s rupcem Sv. Veronike, a drugi s trnovim vijencem. Iznad rubova pilastara gornji je međašni profil koji se nastavlja na malom uzvišenju iznad postolja za svijećnjake i dopire do prve polovice ormarića tabernakula.

Tabernakul je izveden u dva dijela. U donjem je dijelu crni ormarić podrezanih uglova. Površine na uglovima su bijele, ukrašene višebojnom cvjetnom dekoracijom. U niskoj kaneliranoj vazi s dvjema ručkama stručak je karanfila, tulipana i ruža. Na pročelju ormarića su vrata u bogatomu bijelom, reljefno obrađenom okviru od stiliziranih oblaka i anđeoskih glavica. Vrata su bakrena, iskucana i pozlaćena. U visokom reljefu prikazano je raspeće, a sa strane su Bogorodica i Sv. Ivan. Tlo na kojemu stoje stjenovita je. Rub ovala vrata ukrašen je oblačićima i anđeoskim glavicama. Gornji dio tabernakula počiva na ormariću. Podložak je sa strane udubljen, a sprijeda zaobljen. Ukrašen je višebojnom geometrijskom dekoracijom. Iznad gornjeg je podloška prema van izbočena obla mramorna ploča . Iznad ploče je visoka, uska konstrukcija baldahina. Sa strane su dvije moćne, koljenasto izlomljene volute koje se pri dnu izbočuju i pužasto uvijaju. Na vanjskoj su površini ukrašene plastičnim rimskim akantom. Nad valutama je arhitrav baldahina koji ima zavijene rubove i prati oblinu gornje ploče. Opremljen je svim uobičajenim arhitektonskim elementima: donjim profilom, frizom i vijencem s konzolicama. Ispod gornje ploče, koja je s donje strane inkrustirana ukrasom u obliku lepeze, spušta se baldahin od žutog mramora koji je u sredini pri krajevima malo nabran, a pridržava ga maleni anđeo. Baldahin je po rubu ukrašen zlatnim resama. Nad njegovim je krovom crna polukružna ploča ukrašena žutom inkrustacijom. Tabernakul presijeca predelu oltara. Ona je ukrašena geometrijskim višebojnim ukrasima smještenim u bijele okvire sa žljebovima. Predela ima donji i gornji međašni profil od žutog mramora. Povrh gornjeg profila je bijela preklada.

Glavnina oltara počiva na predeli. U sredini se ističe niša s drvenim gotičkim Raspelom prenesenim iz stare crkve Sv. Vida. Oko niše je širok okvir. Na crnoj je podlozi reljefna aplikacija stiliziranih akantovih listova između kojih su ukomponirane anđeoske glavice. Pri dnu okvira dva anđela stoje u molitvi, a pri vrhu (u nadlučenju) leže okrenuti jedan prema drugome još dva anđelića. Okvir niše koso je uvučen i ukrašen dekoracijom užeta od crne i žute vrpce. Sa strane okvira spuštaju se dvije plošne volute ukrašene stiliziranim akantom i pri dnu savijenom zavojnicom. Zavojnica je žuta, a međuprostor ljubičast. Od gornjeg kraja volute spušta se plastičan stručak voća.

Iznad okvira je jednostavan lagan arhitrav s uskim donjim i gornjim vijencem te istaknutim na mjestima ojačanja . U sredini je na ojačanju smještena girlanda, sa strane su crvene uklade, a u segmentima iznad luka ovalne crvene i ljubičaste inkrustirane mrlje.

Krila oltara počivaju nad lijevim i desnim vratima ophoda. U tlocrtu su obuhvatna i izlaze prema van do bočnog zida oltarnog zaključka . Okvir oko vrata ima tup i konveksan završetak podrezan na gornjim uglovima. Ispunjen je komplementarnim šesterokutima i ovalima crne i crvene boje. Na mjestu zaglavnog kamena anđeoska je glava iznad koje je profilirana crna istaka. Prema zidu su vodoravno položene reljefne crne volute sa žutim međuprostorom, a dio do zida obložen je crvenim mramorom.

Iznad vrata su krila. Glavninu krila tvori niša u kojoj je smješten kip. Postavljen je na polukružnu crnu, prema dolje konkavnu konzolu koja završava ispupčenjem od inkrustiranih žutih latica. Na mjestu gdje se niša nadlučuje i zaobljuje, presvođena je. Sa strana su na kockastim plintama postavljeni stupovi. Plinte su bijele s ljubičastim ukladama. Ispod baze stupa je ploča. Baza je niska s torusom i trohilusom, stupovi su monolitni od krupnozrnasta mramora, imaju malen entasis i suzuju se oko prstena. Kapitel je korintski kompozitni s jednim redom akanta, kaneliranom čaškom, bisernicom i kimationom pri vrhu. Iznad niše na mjestu zaglavnog kamena malena je anđeoska glava. Arhitrav je u tri sloja; donji se profil blago, postupno izbočuje, prostor za friz je plošan, a vijenac je podijeljen u tri dijela – donji tropruti dio, srednji, koji oponaša konzolice, i gornji, tj . podosta izbočena preklada.

Atika se nad glavninom oltara sužava prema vrhu. U sredini je u reljefnom ovalu složenom od oblačića i anđeoskih glavica lik Boga Oca. Sa strana toga ovalnog medaljona spuštaju se prelomljene volute. Na njihovim rubnim zavojnicama sjede maleni anđeli. Ispod gornjeg koljena volute visi stručak ruža.

Nad volutama je vodoravni vijenac s imitacijom konzolica i atički završetak - anđelić koji stoji na prekladi.

Atika krila postavljena je između dvaju manjih zabatnih iskošenih i prelomljenih segmenata na kojima su postavljeni "klizeći" krilati anđeli. Atika se trokutasto sužava prema vrhu. U sredini je velik, u volutu savijen, zaglavni kamen s anđeoskom glavicom ispod puža. Strane i kamen su crni, a međuprostor tamnocrven. Nad zaglavnim je kamenom arhitrav koji je savijen ponad puža. Umjesto atičkog završetka je podložak na kojemu sjedi anđelić prekriženih nogu i sklopljenih ruku.

Na mjestu oltarne pale smješteno je u niši ranogotičko raspelo.

 

PLASTIKA

          Kip Sv. Modesta, desna krilna niša, bijeli mramor

Svetac je prikazan u antiknom ruhu i obući koja mu seže do koljena; odjeven je u hiton i ogrnut plaštem. Desnom rukom pridržava plašt a lijevom palminu grančicu, simbol mučeništva. Kompozicija je zatvorena, kontrasti svjetla i sjene postignuti su na prijelomima nabora koji inače ravno padaju niz tijelo. Malo jači plasticitet postignut je na naborima plašta. Lice je mirno, glava malo nagnuta ustranu u trenutku  skrušene pobožnosti.

          Kip Sv. Vida, lijeva krilna niša, bijeli mramor

Svetac stoji na višeprutoj ploči. Odjeven je u ruho rimskog časnika, s karakterističnom obućom za to doba, prsnim oklopom preko hitona i na prsima zakopčanoj togi. U desnoj ruci drži palminu grančicu, a u lijevoj model grada Rijeke. Pogled sveca usmjeren je prema gore, u gesti nema ničega egzaltiranog, sve je podređeno raspoloženju tihe pobožnosti. Kompozicija je zatvorena, linija tijela ponešto je izdužena, što je naglašeno padom toge do samog tla.

          Kip anđela s trnovim vijencem, desna strana menze, bijeli mramor

Malen anđeo bez krila u antiknom ruhu drži trnov vijenac, simbol Kristova mučeništva. Anđeo je golih ruku, bosonog, nježna mladenačkog lica i valovite kose. Nabori su nemirni, pokrenuti ustranu. Unatoč tome figura djeluje posve mirno. Posebna je pažnja posvećena otkrivenim dijelovima tijela.

          Kip anđela s rupcem Sv. Veronike, lijeva strana menze, bijeli mramor

Malen kip anđela u antiknom ruhu drži Veronikin rubac s Kristovom glavom. Nabori halje su pokrenuti, lijeva je noga otkrivena iznad koljena i odatle vijori draperija ustranu. Na naborima se stvaraju kontrasti svjetla i sjene i time je pojačana plastičnost figure. Poprsje Boga Oca, ovalna niša u atici, bijeli mramor Desnom uzdignutom rukom Bog Otac blagosilja, a lijevom je naslonjen na zemaljsku kuglu. Duga valovita kosa i duga brada izdužuju lik i daju mu prepoznatljive oznake.

          "Klizeći" anđeli, zabatni segmenti, bijeli mramor

Nespretno postavljeni likovi anđela s rukom na prsima . ili sa sklopljenim rukama. Standardna ukrasna plastika.

          Figure anđelića, na valutama i atičkim završecima, bijeli mramor

Karakteristična dekoracija.

Misao

"Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojemu smo spašeni i oslobođeni."

Nadolazeća slavlja

Trenutno nema nadolazećih slavlja.

Dođite u katedralu...

Katedrala je otvorena za javnost:

Od ponedjeljka do petka - 06h do 17h

Subotom - od 06h do 12h

Nedjeljom - od 09h do 13h

Napomena: U lipnju, srpnju i kolovozu katedrala je otvorena za javnost od ponedjeljka do subote od 06h do 19h, a nedjeljom od 09h do 18h.

Raspored bogoslužja i zajednica

Dnevna sv. Misa (s kratkom propovijedi) - od ponedjeljka do subote u 07:00h ujutro.
Krunica - u 06:30h ujutro.
Klanjanje - ponedjeljkom od 07:30h ujutro do 17:50h popodne (od 17h zajedničko).
Biblijska zajednica - ponedjeljkom u 18:30h u prostorima katedrale.

Napomena: Biblijska zajednica će imati zadnji susret 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu. Zadnje klanjanje održat će se 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu.

Nedjeljna Sv. Misa na talijanskom jeziku - u 09:45h (na velike blagdane u 09:30h)
Nedjeljna Sv. Misa - u 11:00h

ISPOVIJED
od ponedjeljka do subota od 07:30h do 9h
svaki dan popodne i nedjeljom - na upit

Duhovni razgovori - na upit

holy bible